Valgkomiteen

Valgkomiteens oppgave er å innstille kandidater til valget på tinget. Det er viktig for komiteen å kunne innstille kandidater som best mulig representerer triatlonklubbene i Norge, i tillegg til at god geografisk fordeling, kjønnsfordeling og ikke minst kompetanse og erfaring til å utvikle forbundet og idretten videre er viktig. Valgkomiteen velges på forbundstinget og opererer fram til neste forbundsting.

Gi oss dine innspill!

Valgkomiteen mottar gjerne innspill gjennom hele perioden. Innspill kan være f.eks:

1. Er det noe dere mener valgkomiteen bør ta hensyn til i forhold til ting som fungerer bra eller dårlig i dagens situasjon. Evt. har dere innspill i forhold til utviklingen videre som er viktig for valgkomiteen å ta med seg.

2. Har dere konkrete kandidater dere mener vil kunne gjøre en god jobb i et av vervene som er på valg. Se listen over verv.

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, også overfor styre og administrasjon i forbundet.

Valgkomitéen i Norges triatlonforbund består i tingperioden 2021-2023 av:
- Leder: Henning Andersson, Trondheim Triatlonklubb
- Medlem: Janne Bjørnsen, Stavanger Triatlonklubb
- Medlem: Fred Arthur Asdal, Arendal Triathlon Klubb
- Vara: Nina Tveten, Skagerak Sportsklubb


 

Ansvarsområder

Valgkomiteen innstiller kandidater til følgende verv:

Forbundsstyre
President, visepresident, fire medlemmer, to vara

Kontrollkomite
Leder, to medlemmer, to vara

Disiplinærutvalg
Leder, to medlemmer, to vara

Lovutvalg
To medlemmer

Øvrige utvalg blir utpekt av styret.

Valgkomiteens oppgaver

En valgkomite skal legge fram innstilling på årsmøte i klubb eller forbundsting i særforbund. For å gjøre en god jobb er det viktig å ha god dialog med utøvere og komme tidlig i gang. Valgkomiteen i Norges Triatlonforbund har utviklet et veiledningshefte som også valgkomiteer i klubber kan ha nytte av. 

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV