Innkallinger og referater fra styremøter

Her legges innkallinger og referater etter at de har blitt godkjent.

Referater 2023

Innkallinger 2023

  • AKJ
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Scandic
  • Kongsberggruppen