Tinget 2019 - saksliste og program for tinghelgen

Hvorfor delta på tinget? Forbundstinget avholdes annethvert år og setter rammene for arbeidet som gjøres i forbundets styre og stab. Ikke la denne muligheten til å påvirke forbundets arbeid gå fra deg. Her har du en god anledning til å øve innflytelse på hvilken retning forbundet og idretten skal ha i årene fremover. Ved å delta på tinget har du også en gylden sjanse til å møte andre som brenner for idretten. På tinget behandles forbundets strategiplan og langtidsbudsjett, samt innkomne forslag. I tillegg gjennomgås styrets beretning og det gjøres valg av styre, komiteer og utvalg.

Saksliste

Saksliste (pdf)

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, to referenter samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Styrets Beretning 2018 og Styrets Beretning 2017
  1. Gjennomgang av styrets foreløpige årsberetning for 2019
 5. Behandle NTFs årsregnskap 2018  (årsroppgjørspakke) og årsregnskap 2017 i revidert stand.
  1. Revisjonsberetning 2018 og Revisjonsberetning 2017
  2. Gjennomgang av foreløpig regnskap 2019.
  3. Behandle Rapport Kontrollkomiteen 2018 og Rapport Kontrollkomiteen 2017.
  4. Gjennomgang av foreløpig rapport fra kontrollkomiteen for 2019.
 6. Behandle innkomne forslag til forbundstinget.
 7. Fastsetting av klubbkontingent.
 8. Vedta Budsjett 2020 og 2021.
 9. Behandle Strategiplan
 10. Engasjere statsautorisert revisor til å revidere forbundets regnskap
 11. Foreta følgende valg etter innstilling fra valgkomiteen:
  1. President og visepresident
  2. Tre styremedlemmer samt to varamedlemmer
  3. Kontrollkomité med leder, to medlemmer og to varamedlemmer
  4. Disiplinærutvalg med leder, to medlemmer og ett varamedlem
  5.  Lovutvalg med to medlemmer
  6. Gi styret fullmakt til å oppnevne representantene til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet
  7. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Øvrige saksdokumenter

Kontrollkomiteens behandling av problemstillinger tilknyttet kjøp av NorTri AS og habilitetsspørsmål ved håndtering av arrangement i Bergen.

Lær mer om spillemidler og forvaltning av spillemidler

Sakspapirer

Sakspapirer publiseres her som lenker under de enkelte sakene. Dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest to uker før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget.

Forslag til tinget

Forslag som ønskes behandlet på tinget må være sendt til styret senest fire uker før tinget. Forslag sendes per post eller på epost til triathlonforbundet@triathlon.no

Regler for forbundstinget

Reglement for forbundstinget står nedfelt i Lov for Norges Triatlonforbund. For spørsmål, ta kontakt med forbundskontoret.

Tinghelgen

I tillegg til selve forbundstinget inviterer vi til strategisamling og nyttig faglig påfyll 15.-16. november. Her er foreløpig program

Fredag - "klubbenes dag"

Kl 16 : Velkommen til Bergen

Kl 18 : Felles avmarsj fra hotellet til Fløibanen

Kl 19.30 : Middag på Fløien, med underholdning

Lørdag

Kl 09 : Hvordan skape den beste klubben? Talkshow i regi av Åsane SK og BTC

Kl 11.30 : Stoltzen opp eller byvanding

Kl 13 : Lunsj på toppen eller på hotellet

Kl 14 : Oppstart workshops og foredrag. Parallelle sesjoner rettet mot arrangører og klubbstyrer etterfølges av foredraget "Veien mot Tokyo og Paris". Se fullstendig program nedenfor.

Kl 17 : Mingling og egentid

Kl 18.30 : Aperitiff

Kl 19 : Tingmiddag; festmiddag med hedersutdelinger

Søndag

Kl 08.30 : Oppstart tingforhandlinger

Kl 15.30 : Beregnet avslutning av tinget 

 

Lørdag ettermiddag - workshops/foredrag

Kl 14 Fellessesjon: Velkommen og informasjon
  For arrangører For klubbstyremedlemmer
Kl 14.10 - 15 Markedsføring og pressearbeid Klubbdrift og utvikling av klubb
Kl 15.10 - 16 Rekruttering til arrangementer Strategiplan
Kl 16.10 - 17 Fellessesjon med landslagsutøvere og Roger Gjelsvik, OLT Coach kondisjonsidretter Olympiatoppen:  Veien mot Tokyo og Paris

Historikk og tingets rolle

Tinget er forbundets øverste myndighet. Les mer om tingets oppgaver og se hva som skjedde på tidligere forbundsting.

Hederstegn

På tingmiddagen lørdag 16. november presenteres og hedres vinnere av hederstegn for 2018 og 2019.

LES MER

Antall stemmeberettigede og kjønnsfordeling

Tinget

Tinget

Forbundstinget avholdes annethvert år og setter rammene for arbeidet som gjøres i forbundets styre og stab frem til neste tingperiode. Her tar medlemsklubber beslutninger som avgjør hvilken retning forbundet og idretten skal ha i årene fr …

LES MER
 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Surpas - the future of triathlon
 • Apollo Sports
 • Scandic
 • Kongsberggruppen
 • DNV