Ren idrett - Rent Særforbund

Norges Triatlonforbund er et Rent Særforbund. Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Konseptet skal sikre at hele organisasjonen kjenner til regler om antidoping. Vi skal også vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

Samarbeidsavtalen mellom Norges Triatlonforbund og Antidoping Norge ble underskrevet av vår generalsekretær Kari Uglem og ADNs daglige leder Anders Solheim hos Antidoping Norge den 7. september 2016. Forbundet var blant de aller første som ble sertifisert Rent Særforbund, og vi ble resertifisert desember 2019.

Ekte utfordringer, ekte mestring

Norges Triatlonforbund har nulltoleranse for doping. Vårt arbeid mot doping er forankret i grunnverdiene fellesskap, mestring og begeistring. Vår visjon er «ekte utfordringer, ekte mestring». Vi jukser oss ikke til suksess.

Tiltak må til for at antidopingarbeidet skal gå fra holdning til handling. Rent Særforbund er et verktøy vi har brukt for å innarbeide gode rutiner og systemer for å forebygge doping og innarbeide gode holdninger. Alle ansatte på forbundskontoret har gjennomført e-læringen Ren Utøver. Det samme har trenere, ledere og andre med verv i organisasjonen – som styre- og utvalgsmedlemmer. 

Som en del av å være Rent Særforbund har vi også utarbeidet en beredskapsplan som skal følges ved mulige regelbrudd på antidopingbestemmelsene. Prosessen med Antidoping Norge har vært lærerik og god, og vi ser frem til et konstruktivt samarbeid videre.

Antidoping Norges håndbok om doping og folkehelse gir en flott innføring i viktigheten av antidopingarbeid.

Antidoping Norge

Les mer om ren idrett og Antidoping Norges arbeid, gjør et legemiddelsøk eller tips Antidoping Norge om doping via deres hjemmesider.

Antidoping Norges sider
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV