Saksgang i en varslingssak

I Norges Triatlonforbund håndterer vi alle varsler i henhold til våre rutiner. Alle saker skal følges opp, uavhengig av om saken blir håndtert av politiet.

Sakshåndtering

Det vil oppnevnes saksansvarlige som vil håndtere saken fra start til slutt. Disse har ansvar for å sikre en god saksgang og at de ulike partene i saken blir ivaretatt underveis.

I vårt forbund bruker vi "Mitt varsel". Dette er et digitalt system for behandling av varsler. Systemet er kryptert og sikrer at all informasjon som sendes inn oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon.

 

Hvordan og til hvem kan det varsles

Saker bør søkes løst i minnelighet på lavest mulig nivå gjennom dialog. Om mulig bør forsoning mellom partene være mål i en slik dialog. 

Dersom dette ikke føles mulig, eller dersom dette ikke fører fram kan vår varslingskanal benyttes. Dette gir mulighet til å være anonym, men det vil gjøre utredning av varselet enklere hvis kontaktdetaljer oppgis. Alle varsler skal uansett behandles fortrolig. 

Når vi mottar et varsel gjennom varslingskanalen så administreres dette av generalsekretær. Hun vil sende svar til varsler om videre saksgang. Videre vil hun sende saken til en av to saksbehandlere. Våre saksbehandlere er styremedlemmer Alf Erik Malm og Tone Kristiansen.

Alvorlige tilfeller kan få disiplinære konsekvenser. Håndtering og løsning av saken skal bidra til fremtidig læring, og til å forebygge fremtidige hendelser.

Mer om gangen i håndtering av en sak kan du også lese om på NIFs sider om varsling.

 

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV