Utvikle klubber

Vår målsetning har vært å ha godt drevne klubber i hele landet, hvor alle kan finne seg til rette og ha glede av deltakelse. Økt opplevelse av klubbstolthet er en prioritert arbeidsoppgave for hele forbundet; i klubbene og sentralt

Veilede klubber

I 2022 gjennomførte Breddesjef veilederutdanningen i regi av NIF. I den forbindelse ble det utarbeidet en Klubbutviklingsplan.

Gjennom denne planen har vi et ønske om en høyere aktivitet og samarbeid med klubbene, og et ønske om at dette skal bli et prioritert område fremover. Vi ønsker aktive klubber som tar kontakt, er positive og interesserte i å utvikle klubben.

Vi  ønsker gjennom denne planen å synliggjøre tilbudet og bistand i arbeidet med klubbutvikling Det blir derfor viktig at klubber tar ansvar for å involvere oss, slik at nødvendige forandringer kan gjennomføres på en god måte. Utvikling og tilpasning av nye tanker og ideer er en forutsetning for å oppnå den ønskede utviklingen.

Det er ulike utfordringer klubbene møter og tilbudet i klubbutviklingsplanen vil speile denne utfordringen og legge til rette for individuelle tilpasninger til hver klubb.

Klubbutviklingsplanen er kort, enkel og tydelig. Den beskriver hvordan NTF skal arbeide med klubbutvikling.

Grunnlaget for vår klubbutvikling er forankret i Idrettens felles strategi.

Beskrivelse i planen:

NTF skal styrke sitt arbeide opp mot klubbene for å kunne utvikle og ivareta utøvere og andre medlemmer på en bedre måte og for å øke medlemsmassen.

Dette skal gjøres gjennom kompetanseheving innenfor områdene ledelse/organisasjon, anlegg, aktiviteter, arrangement og trenere.

Mål:

Vi skal kartlegge «nå-situasjonen» i alle våre klubber

Vi skal iverksette tiltak for å komme til «ønsket situasjon»

Vi skal øke antall aktive klubber

Vi skal sikre god og kontinuerlig informasjonsflyt i organisasjonen

Klubbutvikling i Norges Triatlonforbund består av et utvalg verktøy, veiledning og møteplasser.

Det har vært relativt god respons på å ta i bruk klubbveiledning og vi har hatt kontakt med 5 klubber som har hatt oppstartsmøte og hvor det er planlagt mulig videre prosess.

Trener og funksjonærkurs

Vi har også i 2022 gjennomført Trener 1 kurs samt Trener 2 kurs i samarbeid med Orienteringsforbundet og Friidrettsforbundet.

7 deltakere gjennomførte Trener 1 i 2022.

5 deltakere har gjennomført Del I av Trener 2 og Del II er planlagt høst 2023.

Para

Prosjektet Paratriatlon med støtte fra Dam stiftelsen ble avsluttet i 2022 med godkjent rapport fra NIF og Dam stiftelsen.

Det var 4 paraveiledere som arbeidet med å rekruttere para utøvere inn i triatlonsporten. Det ble arrangert samlinger, individuell oppfølgning og tilrettelegging og bistand i forbindelse med deltakelse på arrangementet. Totalt 8 utøvere var involvert i prosjektet i større og mindre grad. Prosjektets målsetting var å ha 10 utøvere med i prosjektet.

Det ble videre utarbeidet en parastrategi og et parautvalg med mandat som vi forsøker å jobbe videre med i årene fremover.

  • AKJ
  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV