Viktige tingvedtak – tinget 2019

Endringer i arrangement – generelt

Konkurransejury skal være fysisk tilstede og tilgjengelig under konkurransen.

Det skal utarbeides en forenklet utgave av konkurranseregelverket, med de viktigste reglene.

Karrierestigen til funksjonærer/dommerne må bli tydeligere, hvor det blir tydelig hvilke kompetanse en lokal- og regional funksjonær/dommer skal ha.

Spesielt om norgescup og supersprintcup

Norgescupen skal ha maks 5 konkurranser, og man må ha deltatt på minst 3 for å kunne vinne cupen totalt.

I supersprintcupen er det nå maks tre tellende konkurranser pr sesong, men det ble ikke tatt noen beslutning på hvor mange konkurranser som kan inngå totalt i denne cupen.

Spesielt om NM

Heve statusen til NM, ved å kutte ned på antall NM-øvelser. Duatlon, aquatlon og swimrun arrangeres i et eget multisport NM.

Tildeling av NM skal gjøres tidligere for å gjøre arrangementet mer forutsigbart for klubbene/økonomi. Frister:

 • Forbundet må sende ut utlysningen for NM 2022, i januar 2020
 • Klubbene må levere søknaden innen 31. mars 2020
 • Forbundet tildeler senest 31. juni 2020

Justering av klubbkontingenten

Klubbkontingenten for klubber som er med i Norges Triatlonforbund justeres for første gang på 10 år. Kontingenten differensieres basert på antall klubbmedlemmer pr. klubb slik:

 • 1000 kr for klubber inntil 100 medlemmer
 • 2000 kr for klubber over 100 medlemmer

Styret

Styret er utvidet med en ungdomsrepresentant. Styret skal nå bestå av 3 styremedlemmer, 1 ungdomskandidat under 26 år og 2 varamedlemmer. Forbundets første ungdomskandidat ble Line Wagener.

Endringer i arrangement for barn og unge

Det skal alltid være en premieseremoni for alle konkurranseklassene der hvor det arrangeres konkurranser for rekrutt/ungdom. Styret fikk i oppdrag å utarbeide en konkret utforming av denne presiseringen.

For barnetriatlon, klassen 11 til 12 år kan det nå være mulig å tilby tidtaking. Det skal være valgfritt for utøverne om de vil ha tidtaking, og alle tider skal kun stå i alfabetisk liste som ikke kan ettersorteres på tid.

Tinget ba styret om å vurdere reglene om sykkelbegrensninger for unge, spesielt girutvekslingsregelen.

Endringer i arrangement for voksne

For alle aldersgrupper over 16 år har nå teknisk delegat (TD) mulighet til å slå sammen aldersklasser dersom det er mindre enn 6 startende i hver aldersklasse. Melding om dette vil bli gitt senest på racebrief.

Satsing på anlegg

Norges Triatlonforbund støtter utviklingen av et satsingsanlegg for triatlon i Haugesund.

For øvrig er arbeid med tilgang til anlegg noe både klubber og forbundet sentralt skal prioritere, i følge den nye strategiplanen.

Langtidsplan og langtidsbudsjett

Et stramt budsjett er vedtatt de neste to årene, grunnet stram økonomi i forbundet. I langtidsplanen prioriteres arbeid med å sikre solid økonomi både i klubber og forbundet sentralt. For øvrig har både klubber og forbundet sentralt ansvar for å jobbe med utvikling av klubb og arrangementer, rekruttering, utvikle utøvere og skape god samhandling og dialog.

Ansvarsområder for klubber og for forbundet sentralt er definert og det er forventet at konkrete mål og tiltak defineres for å oppnå målene som er satt i strategien.

Endringer vedtatt av Norges Idrettsforbund

Også Idrettstinget har gjort vedtak som har innflytelse både på særforbund og klubber, med virkning fra 1. januar 2020. Det er blitt laget ny lovnorm for blant annet særforbund og idrettslag.  Dette skal behandles av hver organisasjons styre. En god veileder for tilpasning i egen klubb finnes, og lovnormen finnes både på bokmål og nynorsk

Hederstegn 2018 og 2019

Norges Triatlonforbund gir hederstegn til enkeltpersoner og frivillige organisasjoner som har gjort et fortjenstfullt arbeid på for norsk triatlon nasjonalt, på krets og klubbnivå. Vinnere må ha vist adferd og holdninger i tråd med NTFs …

LES MER
 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Surpas - the future of triathlon
 • Apollo Sports
 • Scandic
 • Kongsberggruppen
 • DNV