COVID-19 og svømming i åpent vann

Det finnes i øyeblikket lite forskningsbasert kunnskap om COVID-19 og svømming i åpent vann. Det er imidlertid ikke noe som tyder på at det er mer farlig å svømme i åpent vann, enn å være ute i naturen ellers.

Anbefaling

Vår anbefaling er derfor at man ved svømming i åpent vann forholder seg til myndighetenes generelle retningslinjer for smittevern. Dette gjelder spesielt i forhold til hygiene og at man holder god avstand før og etter svømmeøkten.

Derimot er det viktig å påpeke at man bør redusere risikoen mest mulig, for å ikke belaste redningspersonell og helsevesenet unødig. Vi oppfordrer også til å følge myndighetene sitt generelle råd om å unngå unødig reising, og oppfordrer i den grad det er mulig til at svømming foregår i ditt eget nærområde. Vi forstår at svømming er viktig for mange triatleter, men det er fortsatt ikke en essensiell aktivitet i forhold til en slik pandemi vi nå er inne i.

Vi vil også minne om de generelle retningslinjene man alltid må være oppmerksom på ved svømming i åpent vann.

Svøm aldri alene. Og svømmer dere i gruppe, så bestem på forhånd hvem som skal passe på hvem. Pass på hverandre.  

Ikke hopp ut i vannet, men gå sakte ut i vannet. Dette for å begrense redusere risikoen for kuldesjokk som potensielt kan utløse hjerterytmeforstyrrelser og være svært farlig.

Ikke svøm i for kaldt vann. Vi anbefaler ikke trening i vanntemperaturer under 12 °C, og ikke lengre økter under 15 °C. 

Sørg for at du er godt synlig i vannet. Bruk alltid svømmehette i en godt synlig farge, og gjerne også en egen svømmebøye som henger etter deg når du svømmer.

Svøm langs land så langt det er mulig.

Til slutt er det viktig å presisere at det er mye vi fortsatt ikke vet om spredningen av Corona-viruset, og at det derfor kan komme ny viten som kan påvirke disse retningslinjene.

Bildekreditering

Foto CDC på Unsplash

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV