Vi gratulerer Arild Mjøs Andersen, som er nominert til president i NIF

Arild er president i Norges Triatlonforbund (NTF), og har vært det siden 2010 – en periode hvor antall medlemmer i triatlonklubber har femdoblet, og antallet konkurranser og konkurransedeltakere har økt voldsomt. Han er også åpen for en plass som styremedlem i NIF.

Norges idrettsforbund (NIF) er viktig for NTF, både økonomisk, administrativt og politisk. Derfor er det viktig å kunne påvirke NIF. For triatlonforbundet vil det være flott å ha en som kjenner til vår idretts utfordringer og som kan legge fram vårt perspektiv i styret. I triatlon er det flere ting som er viktige å legge til rette for, som ikke er utfordringer i mange andre, store idretter i Norge. I motsetning til de idrettene som i stor grad er presentert, bruker vi naturen, offentlige veier og andre fellesarealer. Vi trenger f.eks. godkjenning fra Statens vegvesen for våre konkurranser, ikke flere haller. Vi har også en annen alderskurve enn de fleste andre idretter, og vi har mye å komme med mht livslang trening og folkehelse.

Tillitserklæring

Til oss forteller Arild at han er «motivert for norsk triatlon og norsk idrett. Jeg ser på dette som en tillitserklæring, og etter mange år som leder i NTF, så tror jeg at jeg har en del erfaring å tilføre Idrettsforbundet.»

Roller og prosesser

Vi ønsker han masse lykke til i prosessen som vil pågå fram til Idrettstinget i slutten av mai. Dersom Arild blir president i NIF vil han fratre sin rolle som president i NTF, selv om han fortsatt brenner for triatlon. Som vanlig styremedlem i NIF vil Arild kunne fortsette som leder av NTF. Han vil fratre sin rolle i styret i Særforbundenes Fellesorganisasjon dersom han blir valgt inn i Idrettsstyret. Uansett vil dette gjøres gjennom gode og ryddige prosesser.

Foto: Sammen med Sparebankstiftelsen DNB på Oslo Triatlon, under overrekkelse og takk for tilskudd til utvikling av Triatlonskolen for barn og unge.

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Nordic Choice Hotels
  • Larsen Consult
  • Fursetgruppen