Til alle klubber tilsluttet Norges Triatlonforbund

I 2019 er det forbundsting, og valgkomiteen er i full gang! Vår oppgave er å innstille kandidater til valget på tinget. Det er viktig for oss å kunne innstille kandidater som best mulig representerer dere som klubber. I tillegg er vi opptatt av god geografisk fordeling, kjønnsfordeling og ikke minst at det velges styre og utvalg som har kompetanse og erfaring til å utvikle forbundet og idretten videre.

I den forbindelse vil vi gjerne ha innspill fra dere så snart som mulig:

1. Er det noe dere mener valgkomiteen bør ta hensyn til i forhold til ting som fungerer bra eller dårlig i dagens situasjon. Evt. har dere innspill i forhold til utviklingen videre som er viktig for valgkomiteen å ta med seg.

2. Har dere konkrete kandidater dere mener vil kunne gjøre en god jobb i et av vervene som er på valg. Se listen over verv.

Fint hvis dere sender tilbakemeldinger og innspill til en av oss i valgkomiteen så snart som mulig, eller ringer oss på telefon. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, også overfor styre og administrasjon i forbundet.

Med triatlonhilsen fra valgkomiteen, 

Olav Kyrre Fjeld, olav.kyrre.fjeld@gmail.com
Mob:41629920

Line Amlund Hagen, linemah@gmail.com
Mob:97650334

Anne Grethe Haugan, aghaugan@gmail.com
Mob:99155199

Vara: Frode Røte

Dette er stillingene som er på valg, med de som har vervene i dag:

Forbundsstyre
(president, visepresident og 3 medlemmer som har hatt ansvar for elite, barn og ungdom og arrangement + 2 vara)

President Arild Mjøs Andersen, Bergen Triathlon Club
Visepresident Pernille Dørstad, Oslofjord Triatlonklubb

Medlemmer:
Pål Magndal, Nittadal Triathlonklubb
Mariann Meinich-Bache, Sola/Tempo Triathlon Club
Frank Erik Fosse, Arendal Triatlonklubb

Varamedlemmer:
Ida Sofia Vaa, Oslofjord Triatlonklubb
Trond Karlsen, Trondheim triatlonklubb

Kontrollkomite
Leder: Erik Guldhav, Kolbotn Idrettslag
Nestleder: Line Foss, Royal Sportsklubb
Medlem: Beate Brekne, Stavanger Triathlonklubb
Vara: Øyvind Telle, Nittedal Triathlonklubb
Vara: Jørn Steinar Sivertsen, Bryne Triatlonklubb

Disiplinærutvalg
Leder: Geir Iden, Åsane CK
Medlem: Jacob Korsgaard, Sola/Tempo Triathlonklubb
Medlem: Hanne Gro Korsvold, Oslofjord Triatlonklubb
Vara: Ole Kristian Brattli, Trondheim triathlonklubb

Lovutvalg
Kjersti Lerkerød, Bjørndal IF, triatlon
Erik Jungeling, Hamar Idrettslag, Svømming og Triatlon

Øvrige utvalg blir utpekt av styret.

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Nordic Choice Hotels
  • Larsen Consult
  • Fursetgruppen