Saksliste og sakspapirer til forbundstinget 2017

På vegne av styret i Norges Triathlonforbund er det invitert til forbundsting den 19. november 2017 på Hotel Energy i Stavanger.

Saksliste og sakspapirer for tinget finnes i listen under:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede*
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, to referenter samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Styrets Beretning 2016 og Styrets Beretning 2015
  1. Gjennomgang av styrets foreløpige Årsberetning 2017
 5. Behandle NTF Årsregnskap 2016 og Årsregnskap 2015 i revidert stand.
  1. Revisjonsberetning 2016 og Revisjonsberetning 2015
  2. Gjennomgang av Foreløpig regnskap 2017.
  3. Behandle Rapport Kontrollkomiteen 2016 og Rapport Kontrollkomiteen 2015.
  4. Gjennomgang av Rapport kontrollkomiteen 2017.
 6. Behandle innkomne forslag til forbundstinget.
 7. Fastsetting av klubbkontingent (se punkt 6).
 8. Vedta Budsjett 2018 og 2019
 9. Gjennomgang av Strategiplan
 10. Engasjere statsautorisert revisor til å revidere forbundets regnskap
 11. Foreta følgende valg etter innstilling fra valgkomiteen:
  1. President og visepresident
  2. Tre styremedlemmer samt to varamedlemmer
  3. Kontrollkomité med leder, to medlemmer og to varamedlemmer
  4. Disiplinærutvalg med leder, to medlemmer og ett varamedlem
  5. Gi styret fullmakt til å oppnevne representantene til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet
  6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Relevante dokumenter vil legges som lenker under de enkelte sakene. For saker merket * legges underliggende dokumenter til så snart disse er klare.

Vedlegg til sak 6.

Strategiplan Team Age Group Norway
Prosjektskisse – Direktemedlemskap i særforbund
Lov for Norges Triatlonforbund

Tinget 2015

Lurer du på hva som ble diskutert og vedtatt under forrige forbundsting? Da kan du lese referatet i linken under.

Referat fra Forbundstinget 2015

 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Surpas - the future of triathlon
 • Apollo Sports
 • Scandic
 • Kongsberggruppen
 • DNV