Saksliste og sakspapirer til forbundstinget 2015

På vegne av styret i Norges Triathlonforbund er det invitert til forbundsting den 8. november 2015 på Ullevål Stadion i Oslo. Vi ser frem til å møte klubbene og deres representanter i det som er forbundets høyeste myndighet.

Saksliste og sakspapirer for tinget

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, to referenter samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle styrets beretning 2014 og styrets beretning 2013
  Gjennomgang av styrets foreløpige årsberetning 2015
  Behandle rapport kontrollutvalget 2014.
  Gjennomgang av rapport kontrollutvalget 2015.
 5. Behandle NTF årsregnskap 2014 og årsregnskap 2013 i revidert stand.
  Revisjonsberetning 2014 og revisjonsberetning 2013
  Gjennomgang av foreløpig regnskap 2015.
 6. Behandle forslag til forbundstinget.
 7. Fastsetting av klubbkontigent (se punkt 6).
 8. Vedta budsjett 2016 og 2017
  Gjennomgang av Strategiplan
  Foreta følgende valg etter innstilling fra valgkomiteen
  President og Visepresident
  Tre styremedlemmer samt to varamedlemmer
  Kontrollkomité med leder, to medlemmer og to varamedlemmer
  Disiplinærutvalg med leder, to medlemmer og ett varamedlem
  Gi styret fullmakt til å oppnevne representantene til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.
  Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
  Godkjenne at revisjonsfirmaet BDO får oppdraget med revisjon også i neste tingperiode

Protokoll fra forbundstinget 2015

 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Surpas - the future of triathlon
 • Apollo Sports
 • Scandic
 • Kongsberggruppen
 • DNV