Rent idrettslag

Ren idrett er viktig for alle, og idrettslagene er de beste arenaene for å skape sunne verdier hos barn og unge, så vel som blant eldre utøvere. Her skapes utøverens verdier og holdninger for år fremover.

Verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid på agendaen i idrettslaget

Doping er en utfordring også i Norge, ikke bare i internasjonal toppidrett. Derfor er det viktig at alle jobber aktivt med å skape sunne verdier og rene idrettshelter lokalt. Vi oppfordrer alle klubber til å bli Rent idrettslag.

Rent idrettslag er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Dette er et webbasert verktøy som gir dere muligheten til å sette opp mål og tiltak for deres forebyggende arbeid.

Rent IL gjøres på gruppenivå (triatlongruppa i et idrettslag, eventuelt i klubben som helhet, dersom klubben kun er for triatlonaktivitet). Informasjon om hvordan dere går frem ligger her:

Rent idrettslag

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV