Registrering av arrangement

Triatlonforbundet vil at Terminlisten skal inneholde så mye som mulig av det som skjer av konkurranser og arrangementer. Men terminlisten blir aldri bedre enn det innholdet vi får fra dere arrangører. Terminlisten er vårt mest besøkte sideområde, og det betyr mer synlighet for arrangementene som legges inn.

Terminlisten

Terminlisten er stedet å fronte arrangementet. Den er godt besøkt av ivrige triatleter, og ved å være på terminlisten forteller dere at dere tar kvalitet og sikkerhet seriøst. Men for å ha arrangementet på terminlisten er det noen viktige ting dere må huske (1 og 2) og noe dere bør sette dere inn i (3 og 4). I tillegg må dere svare på noen spørsmål. 

1. Antidoping: Dere informerer om antidoping til deltakerne. Det kan være så enkelt at dere informerer at dere følger antidoping norge sitt regelverk. Les mer om Antidoping og Ren utøver her: https://www.triatlonforbundet.no/temasider/antidoping/antidoping-for-utoevere/

2. Lisens: For at arrangementet skal stå på NTF terminlisten er det en forutsetning at alle deltakere over 12 år har gyldig lisens når konkurransen starter. Det kan være helårslisens, eller engangslisens de kjøper ved påmelding eller før start. Les mer om lisens her: https://www.triatlonforbundet.no/voksne/lisens/hvordan-kjoepe-lisens/ 

3. Konkurranseregelverket: Alle konkurranser på terminlisten skal følge konkurranseregelverket til Norges Triatlonforbund! Dere trenger ikke kunne alt i detalj, men det er en trygghet å ha vært igjennom og gjort seg kjent med innholdet. Du finner konkurranseregelverket her: https://www.triatlonforbundet.no/media/2902/ntfs-konkurranseregler-av-10-mai-2016-21090311.pdf 

NB! Vær oppmerksom på nye inndelinger i aldersklasser som ble vedtatt på tinger november 2023.

4. Bilder: Bilder selger! Send bilder som er relevante i forhold til arrangementet. Bildene sender du til olav-kyrre.fjeld@triathlon.no og merker mailen med navnet på arrangementet.

 

Innmeldingsskjema finner du her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnoWmWJt_eAzyEGrm0OQAnvnRfM4_I2LpNGtIMC3pPdaP83Q/viewform

 

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV