Triatlonskolen er noe mer enn øving av idrettslige ferdigheter. En viktig målsetting med skolen er at den skal bygge gode holdninger, sosiale ferdigheter og fellesskap. Det er et sted der alle kan oppleve mestring på sitt nivå ut fra egne forutsetninger. Triatlonskolen bygger holdninger til miljø, egen og andres sikkerhet, helse og om hvordan vi behandler hverandre. Vi vil gi forbilder som har verdi også utenfor idretten.

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV