Konkurranser for barn og ungdom

Målet med dette konkurranseregelverket er å skape et bedre arrangementstilbud for barn og ungdom i norsk triatlon.

Barneidrett

Hvis ikke annet er spesifisert refererer alder alltid til det året utøveren fyller år.

Triatlon for barn er ment for å gi barn en morsom og positiv opplevelse med allsidig aktivitet. Målet med aktiviteten er at alle barna skal smile og le etter endt arrangement, og ha med seg gode opplevelser videre.

Barneidrett er definert av Norges Idrettsforbund til og med det året utøveren fyller 12 år. Følgende klasser innføres for barneidretten i Norges Triathlonforbund:

Micro-Tri (5-7år)
Mini-Tri (6-10år)
Barne-Tri (11-12år)

Konkurranser for barn til og med det året barnet fyller 10 år skal gjennomføres i eget lokalt arrangement som ikke er knyttet til voksenidrett. Arrangører av konkurranse for voksne som ønsker å ha et tilbud til barn under 11 år kan løse dette ved å ha en barnecamp på et egnet aktivitetsområde. Her kan barna få leke under ledelse av voksne trenere. Gjerne med øvelser fra boken «triatlon som barneidrett», som gis ut på norsk denne vinteren.

Mikro-TRI og Mini-TRI arrangeres i lokale konkurranser med fokus på trivsel og opplevelse for barna. Mikro-TRI og Mini-TRI skal gjennomføres lokalt med deltakere fra lokalmiljøet/lokale klubber, og ikke som del av et større arrangement for voksne.

Det er ønskelig at klubbene arrangerer egne lokale barnekonkurranser / serier for klubbenes (og eventuelt naboklubbenes) medlemmer.

Maksimale distanser er ABSOLUTTE. De kan ikke overskrides.

Ungdomsidrett

Ungdomsidrett er definert av Norges Idrettsforbund fra og med det året utøvere fyller 13 år, til og med det året utøveren fyller 19 år. Vi deler ungdomsidretten i ungdomsklassene Rekrutt (13-14 år) / Ungdom (15-16 år) og Junior (17-19 år).

Rekrutt og Ungdom kjører supersprint (halv sprintdistanse) og Junior kjører sprint.

Rekrutt og Ungdomsklassen er konkurranseklasser. Vi innfører også en mosjonsklasse for ungdom som vi kaller Aspirantklassen. Denne er åpen for alle fra 13-17 år.

Generelle retningslinjer rekrutt/ungdom (13-16 år)

Drafting (ligge på hjul/rett bak hverandre) skal være tillatt på alle supersprintkonkurranser.

Rekrutter og ungdom (gutter og jenter) starter sammen i et felt.

Alle deltakere kan drafte på alle (på tvers av klasser og kjønn).
Resultater skal kun publiseres klassevis (RG, RJ, UG, UJ) og ikke samlet for distansen.

Deltakelse i klassene Rekrutt og Ungdom krever helårslisens.

Utstyrsregelverk

For å fremme en ønsket ferdighetsutvikling og like konkurranseforhold, og samtidig dempe kostnader og utstyrsfokus i ungdomsklassene gjelder følgende regelverk når det gjelder utstyr for alle startende i klassene rekrutt, ungdom og junior.

For å delta i konkurranseklasser (rekrutt/ungdom/jr) må utøverens sykkel tilfredsstille de samme kravene som i sykkelritt i Norges Cykleforbund. Kravene følger klassen man deltar i.

Her er et utdrag fra regelverket til NCF:

 • Temposykkel er ikke tillatt.
 • Vekten må overstige 8 kg
 • Styre uten påmonterte bøyler (rekrutt/ungdom). Junior kan benytte bøyler som ikke stikker lengre frem enn bremsehendelen.
 • Det er kun tillatt med hjul med aluminiumslegering, og minimum 16 eiker.
 • Det er kun tillatt med wirestyrt girsystem
 • Begrensninger på utveksling i henhold til NCFs regelverk
Deltakelse i konkurranser i inn og utland

Til og med det året barnet fyller 10 år kan det kun delta i lokale konkurranser.

En lokal konkurranse er en konkurranse hvor hele konkurransen er lokal. Det vil si at en konkurranse med regionalt/nasjonalt nedslagsfelt i seniorklassen ikke regnes som lokal i barneklassen.

Fra og med det året barnet fyller 11 år kan det delta i regionale konkurranser og åpne idrettsarrangement i Norge, Norden og Nordkalotten. Barn fra andre nordiske land (inkl Nordkalotten) kan delta i åpne idrettsarrangement i Norge fra og med det året de fyller 11 år.

Barn kan, fra og med året de fyller 13 år, delta i konkurranser med kvalifisering, og konkurranser utenfor Norge, Norden og Nordkalotten. Barn fra land utenfor Norge, Norden og Nordkalotten kan delta i idrettsarrangement i Norge fra og med det året de fyller 13 år.

Fra og med det året en utøver fyller 16 år kan utøvere kjøre i juniorklassen. Dette forutsetter at utøveren har gyldig juniorlisens. Juniorer kan kjøre i seniorklasser til og med sprintdistanse. Normaldistanse kan kun kjøres fra det året utøveren fyller 18 år. Fra og med fylte 18 år kan utøveren delta i seniorkonkurranser på langdistanse.

Tak på deltakeravgift for barn og unge

Vi har innført tak på deltakeravgift på konkurranser for barn og unge fra og med 2020. Dersom et barnearrangement står på egne ben skal den øvre deltakeravgiften settes til kroner 100,-. Når arrangementet er en del av et annet arrangement skal samme maks avgift være kroner 50,-. For supersprint er makspris 300 kroner. Kostnader for deltaker-t-skjorter kan være i tillegg til maksprisen.

Konkurranser

Det skal alltid arrangeres tilbud til sammenhengende aldersgrupper. Arrangører kan definere øvre og nedre aldersbegrensning på sine arrangement etter gjeldende klasse.

Mikro-TRI 5-7 år

Tidtaking skal ikke benyttes.
Alle skal ha samme premie.
Alle typer sykler (inkludert sparkesykler og støttehjul) er tillatt.
Armringer kan benyttes gjennom hele konkurransen.
Anbefalte distanser: 25m – 400m – 100m. Maksimale distanser: 40m – 500m – 200m. Vanndybden bør ikke være dypere enn 50cm.

Mini-TRI 6-10 år

Tidtaking skal ikke benyttes.
Alle skal ha samme premie.
Alle typer sykler (inkludert sparkesykler og støttehjul) er tillatt.
Armringer kan benyttes gjennom hele konkurransen.
Anbefalte distanser: 25m – 800m – 300m. Maksimale distanser: 50m – 1000m – 500m. Vanndybden bør ikke være dypere enn 70cm.

Barne-TRI 11-12 år

Forutsetter at barnet er svømmedyktig.
Tidtaking skal ikke benyttes.
Alle skal ha samme premie.
Sykkelhjelm er påbudt på sykkeletappen og skal ikke bæres under svømming og løping.
Man kan delta med enhver type sykkel som ansees som en vanlig sykkel (MTB/Terreng, landevei, hybrid).
Anbefalte distanser: 100m – 4000m – 1000m. Maksimale distanser: 125m – 5000m – 1500m. Vanndybden bør være 140cm (+/- 20 cm) i over 50% av svømmedistansen. Vanndybden skal være slik at det er fordel å svømme hele etappen.

Konkurranser (ungdom)

Utfyllende konkurranseregler for ungdom finnes i konkurranseregelverket.

Rekrutt (13-14 år)

Rekruttklassen arrangeres på distansen Supersprint og kortere.
Anbefalt distanse er 375m – 10 km – 2,5 km
Maksimale tillatte distanser er 400m – 12 km – 3 km

Ungdom (15-16 år)

Ungdomsklassen arrangeres på distansen Supersprint og kortere.
Anbefalt distanse er 375m – 10 km – 2,5 km
Maksimale tillatte distanser er 400m – 12 km – 3 km

Aspirant (13-17 år)

Aspirantklassen kan arrangeres i tillegg til rekrutt/ungdomsklassen og er en mosjonsklasse for ungdom.
Klassen kan arrangeres i tillegg til Rekrutt og Ungdomsklassen, eller alene i konkurranser som ikke har voksenklasser.
Anbefalt distanse er 375m – 10 km – 2,5 km
Maksimale tillatte distanser er 400m – 12 km – 3 km

Aspirantklassen er ikke en konkurranseklasse, og alle skal ha lik premiering. Uttrekkspremier er selvfølgelig tillatt. Siden dette er en mosjonsklasse hvor jenter på 13 år og gutter på 17 år kjører sammen skal det ikke publiseres sorterte resultatlister. Alfabetiske resultatlister med utøverens egen tid publiseres. Dette gjør det mulig for deltakerne å sammenlikne seg med den de måtte ønske (kamerater, søsken osv).

Under påmelding i aspirantklassen skal det være mulig å velge at man ikke ønsker tidtaking.

Junior (17-19 år)

Juniorklassen arrangeres på distansen SPRINT og kortere
Anbefalt distanse er 750m – 20 km – 5 km
Maksimale tillatte distanser er 800m – 25 km – 6 km
Junior kan stille i seniorklassen i sprintkonkurranser. Ungdom med helårslisens kan fra og med året de fyller 16 år stille i juniorklassen.

Lisens/Forsikring

For barn (tom 12 år) gjelder idrettens barneforsikring i alle offisielle arrangement i regi av klubb som arrangeres i henhold til NTFs konkurranseregelverk. For andre arrangement i regi av klubb (trening, konkurranse og samlinger) gjelder kun forsikringen for medlemmer av klubb tilsluttet Norges Triathlonforbund.

Fra 13 år kreves det lisens for deltakelse i triatlonkonkurranser. Vi anbefaler alle klubber å kreve lisens også for å delta på trening. Fra og med 2016 er helårslisensen for ungdom og junior gratis (krever medlemskap i triatlonklubb).

 • AKJ
 • Ragde Eiendom
 • Trimtex
 • Surpas - the future of triathlon
 • Scandic
 • Kongsberggruppen
 • DNV