Til alle som deltar på triatlon

Les dette:

Ren idrett - krav til alle utøvere

Norsk triatlon skal være ren idrett med ekte utfordringer, og ekte mestring. Alle skal få delta på samme vilkår, og idretten skal ikke gå på helsa løs.

Verdt å vite: NIFs antidopingregelverk gjelder for alle arrangement i regi av idrettslag og særforbund i NIF, og regelverket gjelder dermed også for triatlonkonkurranser.

Antidoping er ikke bare et tema i toppidretten, men også i mosjons- og breddeidretten. Norges Triatlfonforbund har identifisert mosjonsidretten som risikoområde grunnet mindre kunnskap om ren idrett.

Vi oppfordrer alle triatleter til å gjøre seg kjent med hva doping kan gjøre med kroppen, og hvordan antidopingarbeidet gjennomføres. Du får raskt innblikk gjennom å gjennomføre e-læringen på www.renutover.no

På nettsiden www.antidoping.no finnes blant annet dopinglisten og legemiddelsøk:

Via Legemiddelsøk | Antidoping Norge kan du sjekke om norske legemidler inneholder forbudte stoffer.

Lykke til med deltakelsen i et trygt og rettferdig arrangement!

Play true - all atheltes need to adhere to anti doping regulations

Triathlon in Norway shall remain clean, with real challenges and honest achievements. Everyone should be allowed to participate on the same terms, and the sport should not be detrimental to health.

Worth knowing: NIF's anti-doping regulations apply to all events organised by sports clubs and federations of sports, and the regulations thus also apply to triathlon competitions.

Anti-doping is not only a topic for elite competitions. The Norwegian Triathlon Federation has identified agegroup atheletes as a risk group due to less knowledge about antidoping. We encourage all triathletes to familiarize themselves with what doping can do to the body, and how the anti-doping work is carried out. You get quick insight through completing the e-learning on Real Winner :: Home page (renutover.no) 

The website www.antidoping.no includes “Dopinglisten” (list of prohibited substances and methods) and “Legemiddelsøk”: 

Via Legemiddelsøk | Antidoping Norge you can check if Norwegian medicines contain prohibited substances. 

Good luck with your participation in a clean and fair event!

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Surpas - the future of triathlon
  • Apollo Sports
  • Scandic
  • Kongsberggruppen
  • DNV