For klubbene

Spørsmål knyttet til organisering av idrettslaget og informasjon nyttig for triatlonklubber generelt finnes her. For klubber som skal arrangere triatlonkonkurranser finnes råd og maler på arrangørsidene.

Rapportering av medlemsopplysninger

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12 innen 30.04. Samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin åpnes 1. april. Eventuelle spørsmål kan rettes til NIF Support på 21029090 eller support@idrettsforbundet.no.

Veiledning

Klubbdrift- og organisasjon

Et godt fundament, med velfungerende styre og gode rammer som eks. arbeidsavtaler for trenere er viktig for at klubben skal kunne nå sine mål. Les mer om organisering av idrettslag her.

Rent idrettslag

Ren idrett er viktig for alle, og idrettslagene er de beste arenaene for å skape sunne verdier hos barn og unge, så vel som blant eldre utøvere. Rent idrettslag er et web-basert verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen i klubben. 

Klubbguiden (NIF)

På idrettsforbundet sin nettside finner du nyttig informasjon om økonomi og styring av idrettslag.

Stevne og funksjonærforsikring

Stevneforsikring og funksjonærforsikring gjelder kun stevner på NTFs terminliste. Merk at alle stevner på terminlisten må benytte seg av forbundets lisensordning.

Støtteordninger

Det er en rekke støtteordninger tilgjengelig for klubber som satser. Her har vi prøvd å få med noen av dem. Har du tips om flere som kan være nyttige for andre klubber å vite om, send oss en melding.

Håndtering av personopplysninger i idrettslaget

Det nye personvernregelverket til EU (GDPR) stiller krav til alle som behandler personopplysninger. Det er viktig at alle idrettslag setter seg inn i hvordan dette påvirker lagets håndtering av medlemsopplysninger. NIF har utarbeidet hjelpemidler som styremedlemmer kan få tilgang til her.

Juridisk bistand

Ta kontakt med generalsekretær Kari Uglem eller kommunikasjonsansvarlig Gabrielle Bjørnstad-Northern dersom klubben har behov for juridisk veiledning. 

Opptak av nye klubber

Dersom en ønsker å stifte og melde inn en klubb i Norges Triatlonforbund gjøres dette gjennom din lokale idrettskrets.

Mobbing, seksuell trakassering og overgrep

Vi har nulltoleranse for enhver form for mobbing, diskriminering, trakassering og overgrep.

Rabatt hos Choice

Vi har en avtale med Choice, som gir hele forbundet, inkludert medlemsklubber rabatt. Det er 15% rabatt på Comfort og Clarion Collection, og 20% rabatt på Quality og Clarion. Klubben kan benytte seg av rabattene på alle samlinger og møter innen idretten. Oppgi kode 66109 ved bestilling.

Nyheter til klubber

Brev fra valgkomiteen

I 2019 er det forbundsting, og valgkomiteen er i full gang! Vår oppgave er å innstille kandidater til valget på tinget. Det er viktig for oss å kunne innstille kandidater som best mulig representerer dere som klubber. I tillegg er vi o …

LES MER
  • Trimtex
  • Intersport
  • Garmin Norge
  • Smartfish Sport
  • HUUB
  • Nordic Choice Hotels
  • klubben.no
  • Squeezy Sports Nutrition
  • Larsen Consult