Målgruppe:
Utøvere, foreldre, ledere og andre som ønsker å bidra som sertifisert funksjonær/veileder på konkurranser
Opptakskrav:
Fra og med året man fyller 16 år.
Medlemskap i triatlonklubb. Vise gyldig kursbevis på gjennomført Ren Utøver-nettkurs.
Læringsmål:
Kunne fungere som en del av et funksjonær-lag i en triatlonkonkurranse med begrenset arbeidsområde.
Gjennom opptreden og handling som funksjonær representere Norges Triatlonforbunds verdier på en god måte. Kunne de forskjellige konkurranseformene og de vanligste distansene i norsk triatlon.
Kjenne til NTFs konkurranseregelverk og kunnskap om de vanligste områdene det dømmes for.
Kjenne til anti-doping-arbeidet i NTF.
Gjennomføring:
Gjennomføres i regi av NTF. 3 timer digitalt over Teams.
Praksis:
Kandidaten har selv ansvar for å få praksis som funksjonær. Det er ønskelig at konkurransen står på NTF sin terminliste. Kandidaten har selv ansvar for å sende refleksjonsnotat på praksis til NTF.

Lignende arrangementer

Arrangørseminar

Vi forbereder oss til sesongen 2022. Her vil det bli faglig input, diskusjoner og utveksling av erfaringer

Les mer

Dommer 1 kurs

Dommer 1 Andre trinn i dommerstigen til NTF. Skal kunne dømme i arrangementer som er blitt tildelt av NTF eller av arrangører for å få rettferdige konkurranser. De kan også bli tildelt oppgaver som ass TD/HD etter vurdering av NTF.

Les mer

Dommerseminar sesongen 2022

Vi planlegger sesongen 2022 sammen. Her vil vi gå igjennom terminlisten og forberede oss på dommeroppgavene og friske opp konkurransereglementet.

Les mer

Arrangør og dommerseminar 2022

Arrangører og dommere tilbringer en dag sammen for å lage gode og rettferdige konkurranser i sesongen 2022. Her blir det faglig input, refleksjoner og fokus på samarbeid mellom arrangører og dommere

Les mer

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Nordic Choice Hotels
  • Larsen Consult
  • Fursetgruppen