Om Norges Triatlonforbund

Den første triatlonkonkurransen i Norge ble arrangert i 1983. Norges Triatlonforbund ble stiftet i 1985 og opptatt i Norges Idrettsforbund (NIF) i 1994. Triatlon er en olympisk idrett som var på programmet for første gang under OL i Sydney i 2000. Den olympiske distansen ble satt til 1.500 m svømming, 40 km sykling og 10 km løp.

Rent Særforbund

Norges Triatlonforbund er et Rent Særforbund. Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen. Konseptet skal sikre at hele organisasjonen kjenner til regler om antidoping. Vi skal også vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

Samarbeidsavtalen mellom Norges Triatlonforbund og Antidoping Norge ble underskrevet av vår generalsekretær Kari Uglem og ADNs daglige leder Anders Solheim hos Antidoping Norge den 7. september 2016.

Ekte utfordringer, ekte mestring

Norges Triatlonforbund har nulltoleranse for doping. Vårt arbeid mot doping er forankret i grunnverdiene fellesskap, mestring og begeistring. Vår visjon er «ekte utfordringer, ekte mestring». Vi jukser oss ikke til suksess.

Tiltak må til for at antidopingarbeidet skal gå fra holdning til handling. Vi er allerede godt i gang med å sette i verk slike for å sikre at vi lever opp til vår del av avtalen. Derfor har alle ansatte på forbundskontoret gjennomført e-læringen Ren Utøver. Det samme har trenere, ledere og andre med verv i organisasjonen – som styre- og utvalgsmedlemmer. Flere tiltak vil bli gjennomført i tiden som kommer, i henhold til handlingsplanen godkjent av styret i NTF.

Handlingsplan antidoping NTF

Som en del av å være Rent Særforbund har vi også utarbeidet en beredskapsplan som skal følges ved mulige regelbrudd på antidopingbestemmelsene. Prosessen med Antidoping Norge har vært lærerik og god, og vi ser frem til et konstruktivt samarbeid videre.

Antidoping Norges håndbok om doping og folkehelse gir en flott innføring i viktigheten av antidopingarbeid.

Kontakt/Bank

Tlf: (+47) 940 26 506

triathlonforbundet@triathlon.no

Besøksadresse:
Idrettens Hus, Sognsveien 73, 0840 Oslo

Postadresse:
Norges Triatlonforbund, 0840 Oslo

Bank: DnB Bankkto : 1503.27.72681
Organisasjonsnummer: 974810913

Formål

Norges Triatlonforbund (NTF) skal fremme triatlon, samt kombinasjoner av denne idretten, i henhold til enhver tid godkjente grener, og representere idretten internasjonalt i ITU-sammenheng.

NTF skal arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve triatlon ut fra egne forutsetninger.  Organisasjonen skal skape og forvalte positive verdier for alle medlemmer i norsk triatlon.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Visjon

Triatlon skal være en folkesport som er attraktiv for alle barn, unge og voksne.

Verdiene

Alle skal ha opplevelser av fellesskap, mestring og begeistring gjennom triatlon.

Organisering

Medlem av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Medlem av ITU, det internasjonale triatlonforbundet

Medlem av ETU, det europeiske triatlonforbundet

Navn og visuell profil

I 2015 vedtok Forbundstinget en navnendring fra Norges Triathlonforbund til Norges Triatlonforbund. Norges Triatlonforbund er et norsk forbund og endringen er en fornorsking av navnet. Den korrekte måten å skrive triatlon på norsk er jo uten den nevnte h’en. 

Samtidig med navneendringen ble den visuelle profilen til forbundet modernisert, inkludert ny logo, fonter og fargepalett. 

Relatert innhold

En ny gruppe trenere har bygget relasjoner og erfaringer på Trener 1-kurs

I midten av mars deltok trenere fra klubbene Oslofjord TK, OI, Trondheim TK, Røa IL, Son TK, OSI Triatlon og Kristiansand TK på første del av Trener 1 i Oslo.

LES MER
  • Trimtex
  • Garmin Norge
  • HUUB
  • Nordic Choice Hotels
  • Squeezy Sports Nutrition
  • Larsen Consult
  • Fursetgruppen