Generelle regler

Noen må dessverre holde seg hjemme. Dersom du er i karantene eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke delta/arrangere (heller ikke ved milde symptomer). Personer i risikogruppe anbefales på generelt grunnlag å ikke delta på arrangementer. Husk avstandsregelen på 2 meter til alle som ikke bor i samme husstand. Konkurransene gjennomføres etter prinsippet kom-løp-dra hjem.

For arrangører

Arrangøren skal utpeke en smittevernsansvarlig som til enhver tid har ansvar for at reglene blir overholdt. Denne personen skal gis myndighet til å avblåse konkurransen og/eller bortvise personer dersom kravene til smittevern ikke kan overholdes.

Smitteverntiltakene skal kommuniseres til deltakerne både i innbydelse/PM og på arena.

Arena og starttidsordning skal utformes slik at det aldri er mer enn det tillatte antall personer samlet på arena samtidig, i tillegg til arrangørens stab. Det åpnes for at arenaen kan fylles opp med nye deltakere når de som er ferdige har forlatt arenaen.

Det anbefales å starte utøvere i puljer. Startområdet rigges med tanke på tilstrekkelig avstand. Puljer holdes adskilt i så stor grad som er mulig.

Ved pakking av deltakerpose og tidtakerbrikke skal alle som bistår vaske hender før de starter med oppgaven.

Vi oppfordrer til at sekretariatet er utendørs, og at overleveringen av startposer er gjennomtenkt, slik at færrest mulig berører startposene. En mulighet er at legitimasjon eller helårslisens (som jo også skal vises frem) fremvises arrangør og deltager får da sitt startnummeret og tar posen sin selv.

Arrangøren skal sørge for tilstrekkelig utplassering av desinfiseringsmiddel og rent vann ved start og mål. Planlegg målet slik at det er god plass til å spre seg etter målgang.

Ved bruk av tidtakingsbrikke skal enheten vaskes etter bruk. Det skal settes ekstra fokus på gode muligheter for å gjøre dette på en grundig og trygg måte.

Ved toaletter skal det være tilgang på rent vann, og det skal settes ut tilstrekkelig desinfiseringsmiddel. Det skal oppfordres til å vaske hender både før og etter besøket.

For å unngå unødvendig sammenstimling av mennesker og berøringskontakt bør påmelding i hovedsak gjøres digitalt på forhånd.

Det skal ikke tilbys drikke. Deltakerne må ha med drikke selv. Det kan settes opp drikkestasjoner hvor deltakerne setter ut sitt eget drikke.

Ved kiosksalg skal det ikke være selvbetjening av varer. Alle generelle regler for hindring av smittespredning skal ivaretas ( avstand, berøring, hygiene). Berøringsfri betalingsløsning anbefales.

Det skal ikke avholdes premieutdeling på arena. Det gis rom for individuell premieavhenting.

Sist revidert 28.05.2020

For utøvere

Vi ber om at alle som skal på et triatlonarrangement unngår samlinger der det er økt smitterisiko i dagene i forkant. Dette kan f.eks. være samlinger der det er flere personer du vanligvis ikke er sammen med.

Hold deg hjemme dersom du føler deg syk på konkurransedagen.

Under konkurransen, unngå å svømme, sykle og løpe nær en gruppe eller annen person i lengre tid. Kom deg forbi så raskt som mulig.

Ta med egen drikkeflaske.

Ikke spytt eller snørr når du har en eller flere personer bak deg. Snørr og spytt i egen skjorte.

Dersom det arrangeres ulike heat, skal du kun være sammen med ditt heat. Det gjelder under selve konkurransen, på oppvarmingen og i etterkant. Når ditt heat er ferdig skal du og ditt heat så raskt som mulig ut av konkurranseområdet slik at neste heat får plass. Har du med deg supportere, skal de også følge ditt heat inn og ut av konkurranseområdet.

Følg arrangørens anvisning om starttidspunkt og rutiner ved start. Husk avstandsregelen ved venting på start.

Når du kommer til mål, gjelder fortsatt avstandsregelen. Dette er ikke tiden for å klemme andre utøvere eller funksjonærer, selv om vi alle ønsker og fortjener en klem.

Respekter funksjonærene, og forhold deg til deres ønsker om forflytning og annet.

Spritflasker vil være tilgjengelig ved start og mål. Rengjør tidtakingsbrikke før avlevering. 

Opplever du sykdomssymptomer i etterkant, må du varsle arrangør øyeblikkelig, slik at arrangøren kan varsle andre. Hold dialogen med arrangøren fram til du vet at du ikke er syk eller har smitte.

Det er foreløpig ikke mulig å bruke fellesgarderober/dusj.

Dersom det settes reiserestriksjoner mellom ulike landsdeler, ber vi alle om å overholde dette.

  • Ragde Eiendom
  • Trimtex
  • Garmin Norge
  • Nordic Choice Hotels
  • Larsen Consult
  • Fursetgruppen