Mange treningssamlinger for unge er planlagt i 2019

Å skape et stort og sterkt ungdomsmiljø innen triatlon er noe av det aller viktigste vi holder på med i Norges Triatlonforbund. Uten ungdommer er det ingen som driver med triatlon om noen år. Vi vil at de unge skal oppleve masse mestring og begeistring i fellesskap. Og vi ønsker at de unge skal bli godt kjent med hverandre. Derfor satser vi på å ha langt flere treningssamlinger for ungdom i 2019 enn vi har hatt noen gang tidligere.

Jentesamling i februar

Som i fjor, organiseres en treningssamling kun for jenter. Samlingen vil være over en helg. Her skal alle jenter få utviklet og utfordret seg på sitt nivå. Samtidig får jenter en felles møtearena og mulighet til å diskutere temaer og ha det sosialt sammen. Samlingen blir for de som er mellom 12 og 22 år. På treningsøktene deles det opp i grupper slik at alle kan oppleve å tøye litt på egne grenser.

Påskesamling for alle unge triatleter mellom 12 og 22 år

Denne samlingen er for alle triatleter fra hele landet, og uavhengig av ambisjons- og ferdighetsnivå. Samlingen vil vare 5 til 6 dager og vil trolig bli holdt i Skien.

Sommersamling for alle triatleter mellom 15 og 22 år i august

Denne samlingen er for de «eldre unge», de over 15 som ønsker seg et godt treningsutbytte uansett nivå. Både sosialt samvær og treningsutbytte vil vektlegges, og planen er å avslutte samlingen med TriQuart.

Desembersamling

Dette er en samling på to til tre dager for unge triatleter i alderen 12 til 22 år. Denne samlingen er for alle triatleter fra hele landet, og uavhengig av ambisjons- og ferdighetsnivå. På noe av samlingen deles utøverne inn i grupper (12-14 år, 15-17 år, 18-22 år).

Testsamling for gutter og jenter mellom 15 og 22 år i mars

Denne samlingen er for utøvere med ambisjoner om å komme med på landslaget. Dette blir en kortere samling hvor tester er i fokus. Samlingen vil gå over to dager i mars.

«Sommerens drøm»

En sosial treningssamling med hovedfokus rundt fellesskap, mestring og begeistring vil være for de mellom 12 og 15 år på Hove 23. til 27. juni. Her vil det også bli mulig for unge i alderen 15+ kan delta på et trenerprogram der de vil stå igjen med et kursbevis.

Testsamling for gutter og jenter mellom 15 og 22 år

Denne samlingen er for utøvere med ambisjoner om å komme med på landslaget. Dette blir en kortere samling hvor tester er i fokus. Samlingen vil gå over to dager i november.

Enda flere samlinger er hjertelig velkomne

Detaljene i planene for hver enkelt samling er fortsatt under utvikling. Vi håper også at klubber som har lyst til å arrangere samlinger for barn lokalt og ungdom regionalt tar kontakt med oss. Vi kan bidra med å skape synlighet, med trenere og med rådgivning.

Mer informasjon om samlingene finner du her:

  • Trimtex
  • Garmin Norge
  • HUUB
  • Nordic Choice Hotels
  • Squeezy Sports Nutrition
  • Larsen Consult
  • Fursetgruppen