Mobbing, seksuell trakassering og overgrep

Vi har nulltoleranse for enhver form for mobbing, diskriminering, trakassering og overgrep.

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på idrettens retningslinjer. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjente og blir fulgt.

Retningslinjer

Råd og tips

Norges idrettsforbund har laga råd og tips for hvordan trenere og ledere skal forholde seg til mobbing og hvordan dere tar tak i en mobbesituasjon. 

mobbing

Veileder

Seksuell trakssering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norsk Idrett har egne retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep.

Seksuelle overgrep er brudd på Straffeloven (kap.26), og skal meldes og etterforskes av politiet.

Norges idrettsforbund har også laget en veileder som skal gjøre det enklere å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Les mer om veilederen.

Norges Triatlonforbund oppfordrer alle sine klubber om å følge retningslinjene for seksuell trakassering og overgrep, samt bruke veilederen hvis seksuell trakassering og overgrep skjer.

Dersom det er behov for å kontakte særforbundet sentralt kan du benytte denne epostadressen varsling@triathlon.no

Norsk idrett har nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. NIF har laget en veileder som skal gjøre det enklere å rapportere, håndtere og reagere på seksuell trakassering og overgrep. Veilederen og råd finner du via linken nedenfor. 

Seksuell trakassering og overgrep

  • Trimtex
  • Garmin Norge
  • HUUB
  • Nordic Choice Hotels
  • Squeezy Sports Nutrition
  • Larsen Consult
  • Fursetgruppen