Stasjonærvakt kurs del 2

Kurset er del to av et todelt vaktkurs. Del en tas som e-læring før en kan gå videre på dette kurset. Kurset tas av private vakter i sykkelritt som ønsker å regulere trafikken under slike arrangement. Kurset er utarbeidet ut fra en læreplan fra Statens Vegvesen og dekker de nye kravene for opplæring av private vakter, Vegtrafikkloven §7b.

LEKSJON 3: Egen og andres sikkerhet  Omfang: 90 minutter

Formålet med denne leksjonen er at stasjonære og mobile vakter har god kunnskap om andre trafikanters adferd i trafikken, forventninger hos rittdeltagere og rittarrangør og kan tilrettelegge for egen trafikksikkerhet. Vaktene har de rette holdninger og ansvarsfølelse for å ivareta sikkerheten på best mulig måte i forbindelse med rittet. 

Leksjonen består av 5 temaer;
Tema 1 Hvordan egen adferd og synlighet påvirker andre trafikanter og deres sikkerhet
Tema 2 Hvordan andre trafikanters adferd og vegmiljøet påvirker egen sikkerhet
Tema 3 Tiltak for å bedre egen og andre trafikanters sikkerhet
Tema 4 Ulike typer sykkelritt og deres forhold til annen trafikk 
Tema 5 Hvordan håndtere uventede og uheldige situasjoner 

Leksjon 6: Trafikkregulering, praksis    Omfang: 150 minutter

Formål med denne leksjonen er at stasjonære og mobile vakter kan praktisere trafikkregulering under sykkelritt.

Leksjonen består av 3 temaer;
Tema 1 Praktisk anvendelse av tegn for trafikkregulering (klasserom)
Tema 2 Vurdere fart og avstand (ute i trafikken)
Tema 3 hatt på seg uniform og opplevd forskjellen i synlighet med og uten (ute i trafikken)

Stasjonær vaktkurs del 2 varer totalt 4 timer + teoretisk prøve fra Statens Vegvesen.

Lignende arrangementer

Du kan også bidra til den spennende oppgave som dommer.

Velkommen til kurset Lokal Funksjonær gjennom Norges Triatlonforbund. Dette kurset vil gi deg nødvendig opplæring til å kunne fungere som funksjonær på lokale konkurranser i din klubb eller klubber i nærheten. I tillegg vil du kunne fungere som assistent til områdeledere på større lokale konkurranser. Kurs sted: Idrettens Hus, Sognsveien 73 – 0840 Oslo

Les mer

Du kan også bidra til den spennende oppgave som dommer.

Velkommen til kurset Lokal Funksjonær gjennom Norges Triatlonforbund. Dette kurset vil gi deg nødvendig opplæring til å kunne fungere som funksjonær på lokale konkurranser i din klubb eller klubber i nærheten. I tillegg vil du kunne fungere som assistent til områdeledere på større lokale konkurranser. Kurs sted: Idrettens Hus, Sognsveien 73 – 0840 Oslo

Les mer

Trener 1 - Triatlon Del 1 - Bergen

Trener 1 er det første nivået i Trenerløypa. Her er det fokus på innlæring og deltakelse. Målgruppen på Trener 1 er nybegynnere i alle aldre og mange særforbund prioriterer her hvordan man kan være en effektiv trener for barn. Trener 1 skal være tilgjengelig for alle som ønsker å starte på en trenerutdannelse, og her legges plattformen for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter. Hovedmålene i Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å: Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø Utvikle utøvernes fysiske, psykiske og sosiale egenskaper Gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter Varigheten på kurset er 45 timer undervisning, fordelt på to helger og 45 timer praksis. E-læring kan inngå i dette opplegget. Praksis må gjennomføres underveis eller etter endt undervisning. For å kunne gå videre til Trener 2 må både undervisning og praksis være gjennomført og bestått. Målgruppen for deltakere til Trener 1 er personer som ønsker å bli trenere for nybegynnere, uavhengig av om disse er barn, ungdommer eller voksne. Potensielle deltakere kan være aktivitetsledere, nåværende eller tidligere utøvere, ungdommer, voksne eller foreldre med kjennskap til idrett.

Les mer

Aktivitetslederkurs i Oslo

Aktivitetslederkurset er utviklet for at trenere som skal formidle trening til barn og unge mellom 6 og 18 år skal være trygge i rollen. Aktivitetslederkurset er opprettet med tanke på Triatlonskolen. Kurset retter seg spesielt mot de som ikke har triatlontrenerkompetanse fra før, eller har trenerkompetanse mest rettet mot veiledning av voksne.

Les mer

  • Trimtex
  • Intersport
  • Garmin Norge
  • Smartfish Sport
  • HUUB
  • Nordic Choice Hotels
  • klubben.no
  • Squeezy Sports Nutrition