Velkommen til kurset Lokal Funksjonær gjennom Norges Triatlonforbund

Dette kurset vil gi deg nødvendig informasjon til å kunne fungere som funksjonær på lokale konkurranser i din klubb eller klubber i nærheten. I tillegg vil du kunne fungere som assistent til områdeledere på større lokale konkurranser.

Forbundet ønsker å sikre trygge, rettferdige og attraktive arrangement. For å klare dette, trenger vi å utdanne flere funksjonærer/dommere.

For å imøtekomme ITU sine termer, kalles nå alle som er sertifisert av NTF for «funksjonærer». En dommer er dermed en oppgave/funksjon en funksjonær kan bli tildelt av NTF eller av arrangør til et enkelt arrangement. Graden av sertifisering (LF, RF, ITU L1, ITU L 2, osv.) avgjør hvilken funksjonær- eller dommeroppgave en kan inneha.

Dette kurset vil gi deg nødvendig opplæring til å kunne fungere som funksjonær på lokale konkurranser i din klubb eller klubber i nærheten.

I tillegg vil du kunne fungere som assistent til områdeledere på større lokale konkurranser. Uten funksjonærer ville ikke konkurransene kunne gjennomføres på en sikker og rettferdig måte.

Du er i så måte svært viktig både for kvaliteten, men også kvantiteten på konkurranser i Norge.

Husk at du som funksjonær er en ambassadør både for triatlon, men også for klubben din og Norges Triatlonforbund. Vær derfor nøye med hvordan du opptrer før, under og etter konkurransen.

Agenda til kurset er:
– TRIATLON OG FUNKSJONÆR
– KOMMUNIKAJSON OG KONFLIKTHÅNDTERING
– ARRANGEMENT OG PRAKTISK GJENNOMFØRING
– LOVER OG REGLER
– TYPE KONKURRANSER
– EVALUERING OG OPPSUMMERING

Vi anbefaler å gjøre seg kjent med konkurranseregelverket før kurset. Det ligger på Norges Triatlonforbund sine nettsider.

Kurs sted: Idrettens Hus, Sognsveien 73 – 0840 Oslo

 

Distanser swim bike run
  • Trimtex
  • Intersport
  • Garmin Norge
  • Smartfish Sport
  • HUUB
  • Nordic Choice Hotels
  • klubben.no
  • Squeezy Sports Nutrition
  • Larsen Consult